ΠληθυσμόςΟ πληθυσμός του χωριού πα­ρουσιάζει συνεχή μείωση και στην απογραφή του 2011 ήταν 19 κάτοικοι. Σήμερα μια πρόχειρη καταγραφή τους χειμωνιάτικους μήνες δεν θα δείξει πάνω από 10 μόνιμους κατοίκους. Η διακύμανση του πληθυσμού του χω­ριού κατά έτος απογραφής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Έτος   Κάτοικοι
1881   114
1900   115
1920   134
1938   168 - 172
1940   142
1951   141
1961   116
1971     77
1981     45
1991     36
2001     35
2011     19

Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πλη­θυσμός του μειώνεται με συνεχώς αυ­ξανόμενους ρυθμούς. Από τη δεκαετία 1951 - 61, ο πληθυσμός παρουσίασε μείωση 19 %, την δεκαετία 1961 – 71 μείωση 33 %, τη δεκαετία 1971 – 81 μείωση 58% και τη δεκαετία 1981 – 91 μείωση 20%. Πιο πρόσφατα, τη δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός μειώθηκε μόλις κατά 3%, ενώ τη δεκαετία 2001-2011 παρουσίασε μείωση 47%. Σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή του 2011, το Αργαστήρι ήταν ο 44ος μεγαλύτερος από τους 85 οικισμούς του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Η διακύμανση του πληθυσμού ολόκληρης της πρώην κοι­νότητας Σκάφης, στην οποία άνηκε μέ­χρι το 1999 το χωριό, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έτος Κάτοικοι
1920 372
1938 374
1940 422
1951 618
1961 397
1971 340
1981 233

Δεν υπάρχουν σχόλια: