Βιβλιογραφία

Η σελίδα αυτή είναι αφιερωμένη με πολύ αγάπη στο χωριό μου, το Αργαστήρι Χανίων.

Οι φωτογραφίες είναι δικές μου.

Για τη συγγραφή των κειμένων, χρησιμοποιήθηκε βοηθητικά η παρακάτω βιβλιογραφία:
  • Ι. Δ. Αναστασάκης, Αρ­γαστήρι Σελίνου, Ανίχνευση στο χρόνο και τη ζωή
  • Ι. Μουρέλος, Ιστορία της Κρήτης
  • Εφημερίδα, «Τα χρο­νικά Κισσάμου και Σελίνου»
  • Εφημερίδα, «Σελινιώτικα Νέα»
  • Ι. Δ. Αναστασάκης, Ει­κόνες και τόποι
  • Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυ­ρος – Larousse - Britannica
  • Εγκυκλοπαίδεια, Νέα Δομή
  • Γεωγραφία της Ελλά­δος, εκδόσεις Πάπυρος
  • Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, http://www.statistics.gr/
Επιπλέον μπορείτε να δείτε τα άρθρα για το Αργαστήρι που έχω συντάξει, για την ελληνική και την αγγλική έκδοση της wikipedia:
http://el.wikipedia.org/wiki/Αργαστήρι_Χανίων
http://en.wikipedia.org/wiki/Argastiri