Συνοικίες

                                             Το χωριό αποτελείται από συ­νοικίες που έχουν πάρει το όνομα τους από τις μεγαλύτερες οικογένειες του χωριού και οι οποίες από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι: Μαλαντρι­ανά, Αναστασιανά, Καντηλιεριανά, Ψαριανά, Μελιανά και Χειλαδιανά, που είναι πιο απομονωμένα στα ανα­τολικά. Ακόμα δυτικότερα βρίσκεται ερειπωμένη η συνοικία Σκουλουδιανά, με αρκετές οικογένειες Ελλήνων και Τούρκων παλιότερα.

Τα σπίτια του χωριού είναι σχετικά αραιά κτισμένα, σε αντίθεση με άλλα γύρω χωριά π.χ. τον Καμπανό, και η απόσταση μεταξύ της συνοικίας των Χειλαδιανών με τα Σκουλουδιανά είναι σχεδόν ένα χιλιό­μετρο.

Στις δύο πρώτες φωτογραφίες τα Μαλανδριανά, στην τρίτη τα Χειλαδιανά και στην τέταρτη τα Μελιανά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: